Säännöt

 

AVAIN SÄÄSTÖPANKKI CHALLENGE-KILPAILUN SÄÄNNÖT 2021

 

Säästöpankki Challenge-kilpailun karsinnat ajetaan Kaustisella 17.6.2021 1609 m autolähtönä enint. 10 000 € tienanneille lämminverisille. Karsintalähtöjä ajetaan enint. 3 kpl.

Karsintalähdöistä pääsevät sijoitusten perusteella finaaliin niiden määrästä riippuen 6 hevosta (2 karsintalähtöä) tai 4 hevosta (3 karsintalähtöä) . Finaalin lähtöradat valitaan karsintapäivänä seuraavasti: Ensiksi valitsevat karsintalähtöjen voittajat (järjestyksessä ensiksi nopeimman kokonaisajan saavuttanut jne.), sitten toiseksi sijoittuneet samalla tavalla jne.

Finaalipaikan saavuttaminen edellyttää osallistumista finaaliin. Mikäli finaalipaikan saavuttanut hevonen sairastuu ennen ilmoittautumisen päättymistä, voidaan sen tilalle ottaa sijoituksissa seuraava hevonen karsintojen tulosten nopeusjärjestyksessä.

Finaali ajetaan Kaustisella perjantaina 9.7.2021. Voittaja saa 4000 €.

Kaustisen Seudun Raviseura ry

Avain Säästöpankki

PIKKUPELIMANNI

SÄÄNNÖT

1 §

Kaustisen Seudun Raviseura ry järjestää vuosittain Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana suomenhevosten Pikkupelimanni-kilpailun. Näissä säännöissä mainitsemattomilta osin kilpailussa noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä.

2 §

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4-vuotiaat suomenhevoset, joiden omistajat ovat täyttäneet näiden sääntöjen määräykset.

3 §

Kilpailumatka on 2100 metrin ryhmäajo autolähtönä. Mikäli lopullisen ilmoittamisen jälkeen kunakin vuonna hevosia on ilmoitettu 16 tai enemmän, Kaustisen Seudun Raviseura ry järjestää näille karsintakilpailun noin 2 - 4 viikkoa ennen loppukilpailua siten, että loppukilpailussa on enintään 12 hevosta.

4 §

Jokaisen, määrättynä vuonna järjestettävän Pikkupelimanni-kilpailun maksut suoritetaan erikseen ja täten kertyneet varat käytetään kulloinkin kysymyksessä olevan kilpailun palkinnoiksi.

Kilpailua koskevat ennakkomaksut suoritetaan seuraavan maksuaikataulukon mukaisesti:

I erä

30 euro

30.11.

hevosen ollessa 2-vuotias

II erä

75 euro

30.04.

hevosen ollessa 3-vuotias

III erä

100 euro

31.01.

hevosen ollessa 4-vuotias

Jos yksi maksuerä on jäänyt määräaikaan mennessä maksamatta, se on mahdollista suorittaa kaksinkertaisena viimeistään seuraavan erän eräpäivänä. Mikäli hevosesta ei ole maksettu yhtään erää ennen viimeistä erää, hevosella ei ole osallistumisoikeutta. Jo maksettuja eriä ei suoriteta takaisin. Hevosen omistaja voi halutessaan suorittaa yhden tai useampia maksueriä ennakolta. Jos kilpailuun ilmoitettu hevonen myydään ja jotta hevosen mukanaolo kilpailussa varmistettaisiin, myyjän tulisi ilmoittaa siitä välittömästi Kaustisen Seudun Raviseura ry:lle.

5 §

Kaustisen Seudun Raviseura ry pidättää oikeuden peruuttaa kilpailu, ellei siihen ilmoiteta riittävästi hevosia tai, jos olosuhteet muuten ovat sellaiset, ettei yhdistys katso voivansa kilpailua järjestää. Siinä tapauksessa palautetaan jo kertyneet maksut takaisin hevosten omistajille.

6 §

Kilpailun karsintaan otetaan mukaan enintään 48 hevosta. Mikäli järjestäjä joutuu karsimaan hevosia karsintalähdöistä, käytetään pisteytystä, joka perustuu ennätykseen ja voittosummaan ilmoittamishetkellä. Karsintakilpailuun hyväksytään hevoset seuraavan pistelaskutavan mukaan:

1) annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on paras ennätys karsintakilpailun ilmoittamispäivään mennessä,

2) annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on suurin voittosumma karsintakilpailun ilmoittamispäivään mennessä.

Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän saaneelle hevoselle annetaan sijaluku 1, toiselle 2 jne. Tasapisteissä ratkaisee arpa. Hevoset jaetaan eri karsintalähtöihin seuraavan kaavion mukaisesti:

lähtö

I

II

III

IV

 

sijaluku

1

2

3

4

 
 

8

7

6

5

 
 

9

10

11

12

jne.

Mikäli saman omistajan tai valmentajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella samaan lähtöön, tasoitustenlaatija sijoittaa nämä uudelleen siten, että ne mahdollisimman hyvin noudattavat alkuperäisen pistelaskun osoittamaa asemaa.

Karsintakilpailuun ilmoitettujen hevosten lukumäärä ratkaisee karsintalähtöjen määrän ja niistä loppukilpailuun pääsevien hevosten lukumäärän:

ilmoitettuja hevosia

Karsintalähtöjä

loppukilpailuun

16-24

2

6 parasta

25-36

3

4 parasta

37 tai enemmmän

4

3 parasta

Mikäli loppukilpailuun tasapääjuoksun/tasapääjuoksujen takia on pääsemässä enemmän kuin 12 hevosta, pääsee loppukilpailuun edellä mainitussa pisteytyksessä paremmin sijoittunut. Tasatilanteessa loppukilpailuun pääsevä hevonen arvotaan.

Loppukilpailussa karsintalähtöjen voittajat valitsevat ensin lähtöradan loppukilpailuun kokonaisaikojen mukaisessa järjestyksessä, nopein ensin. Mikäli ajat ovat samat, valintajärjestys arvotaan. Voittajien valittua ratansa valitaan radat toiseksi sijoittuneille, sitten kolmanneksi jne. sijoittuneille samalla periaatteella. Mikäli kilpailu ajetaan suoraan loppukilpailuna ratajärjestys arvotaan. Tällöin loppukilpailuun pääsee edellä mainitun pisteytyksen 12 parasta hevosta. Tasatilanteessa loppukilpailuun pääsevä hevonen arvotaan.

7 §

Kaikki kerätyt maksut käytetään kilpailun palkintojen maksuun. Kaustisen Seudun Raviseura ry:n johtokunta tarkistaa kilpailun palkintotason vuosittain. Kilpailun palkintotaso täyttää suurkilpailulle asetetut vaatimukset.

8 §

Kaustisen Seudun Raviseura ry:n johtokunta päättää vuosittain seuraavista Pikkupelimanni-kilpailuista.

9 §

Kaustisen Seudun Raviseura ry:n johtokunta on oikeutettu päättämään näiden sääntöjen muuttamisesta ja kaikista Pikkupelimanni-kilpailua koskevista asioista. Samoin Kaustisen Seudun Raviseura ry:n johtokunta ratkaisee kaikki näitä sääntöjä koskevat tulkintaerimielisyydet. Muutokset on alistettava Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Voimassa vuoden 2018 kilpailusta alkaen.

 

ISLA-AJON SÄÄNNÖT (vuodesta 2016 alk.)

Korjattu 16 hevosta v. 2018

Kaustisen Seudun Raviseura ry järjestää Isla-ajon vuosittain Suomen Hippos ry: hyväksymänä ajankohtana heinäkuun Festivaaliraveissa.

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 5- vuotiaat lämminveriset. Kilpailu ajetaan tasoitusajona 2120 metrin matkalla. Tammat saavat 20 metrin hyvityksen. Kilpailuun otetaan enintään 16 hevosta. Mahdollinen karsinta suoritetaan Suomen Hippos ry: n suurkilpailukarsintaperusteen mukaisesti.

Kaustisen Seudun Raviseura ry: n johtokunta päättää vuosittain Isla-ajon palkinnoista. Järjestäjä takaa kilpailun palkinnoksi vähintään Suomen Hippos ry: n suurkilpailulle määritetyt palkinnot.

Näissä säännöissä mainitsemattomilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry: n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä.

Ainoastaan Kaustisen Seudun Raviseura ry: n johtokunta voi tehdä muutoksia kilpailun sääntöihin. Muutokset alistetaan Suomen Hippos ry: n hallituksen hyväksyttäviksi.

Kaustisen Seudun Raviseura ry

POWER TRUCK CUP-SÄÄNNÖT

Power Truck Cup on kilpailusarja enintään 8 000 € tienanneille kylmäverisille. Karsintalähdöt ja finaali ajetaan 2120 metrin matkalla tasoitusajona, tammoille 20 m hyvitys. Se voittosumma, jolla hevonen osallistui ensimmäiseen karsintalähtöönsä, on voimassa koko kilpailusarjan ajan. Kilpailun karsintalähdöt ajetaan 25.6. PowerParkin raviradalla, 1.7. Seinäjoella ja 10.7. Kaustisella. Finaali ajetaan 13.8. PowerParkin raviradalla Power Truck Shown aikaan järjestettävissä raveissa. Karsintojen ensimmäinen palkinto on 1 500 € ja finaalin 3 000 €.

Karsinnoissa sijoille 1-7 sijoittuneet hevoset saavat pisteitä seuraavasti: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 ja sijasta 8 eteenpäin kaikki karsintaan osallistuneet 1 piste. Finaaliin ovat oikeutettuja osallistumaan karsintalähtöihin osallistuneet 8 tammaa ja 8 oritta/ruunaa karsintalähdöistä saatujen pisteidensä mukaisessa paremmuusjärjestyksessä, yhteensä 16 hevosta. Mahdollisissa tasapisteissä suoritetaan mukaan pääsystä arvonta finaalin ilmoittautumispäivänä. Finaalin lähtöradat arvotaan.

 

SPEEDEX SPECIAL-KILPAILUN SÄÄNNÖT 2021

 

Speedex Special-kilpailu ajetaan Kaustisella 18.10. 2021 2100 m: n  autolähtönä enint. 12 000 € tienanneille kylmäverisille. Karsintalähtöjä ajetaan enint. 3 kpl. Finaali ajetaan samana päivänä.

Karsintalähdöistä pääsevät sijoitusten perusteella finaaliin niiden määrästä riippuen 6 hevosta (2 karsintalähtöä) tai 4 hevosta (3 karsintalähtöä) . Finaalin lähtöradat valitaan karsintojen jälkeen seuraavasti: Ensiksi valitsevat karsintalähtöjen voittajat (järjestyksessä ensiksi nopeimman kokonaisajan saavuttanut jne.), sitten toiseksi sijoittuneet samalla tavalla jne.

Finaalipaikan saavuttaminen edellyttää osallistumista finaaliin. Karsinnassa voittaja saa 1500 €, finaalissa 3000 €.

Kaustisen Seudun Raviseura ry

Speedex