Kaustisen Seudun Raviseura ry:n tiedote liittyen yhteiseen Kaustinen-Härmä Kuninkuusravihakemukseen

Saimme tietoomme 9.6, että Kuninkuusravivalintoja käsittelevään Hippoksen valtuuskunnankokoukseen on mennyt hakemuksemme liitteenä Maa- ja Metsätalousministeriöstä lähetetty hakemustamme koskeva kirje, joka on vastaus Hippokselta lähetettyyn viestiin. Mitä Hippos on Ministeriöltä tarkalleen kysynyt emme tiedä, mutta kirjeen sisältö on omiaan asettamaan hakemuksemme eriarvoiseen asemaan muihin hakijoihin nähden. Huomioitavaa on, että Ministeriön kirje on saapunut Hippokseen jo 31.3.

Alla muutama ote kirjeen sisällöstä:
Kirjeen sisällössä todetaan, että Ministeriö ei anna ennakkopäätöksiä tukiasioihin liittyvissä asioissa vaan ne ratkaistaan aina vuosi kerrallaan.

Edelleen kirje jatkuu ja siinä kerrotaan seuraavasti: Alan on itse arvioitava, voiko esitetyllä poikkeuskäytännöllä olla vaikutuksia jatkossa esim. siihen, miten käytössä olevaa rataverkostoa ja luokitusta voidaan perustella valtiontuki-ilmoituksissa.

Lopuksi kirjeessä todetaan seuraavaa: Siinä tapauksessa, että taloudesta ja toiminnasta vastaava Kaustisen Raviseura ry hankkii kilpailutapahtuman infrastruktuurin Kuninkuusravien ajaksi muulta raviratayhteisöltä, on suoritettava asianmukainen kilpailutus, johon muut raviratayhteisöt voivat osallistua Lillbacka Powerco Oy lisäksi (Hilma julkiset hankinnat -järjestely.

Emme ole lakimiehiä, mutta koska Kaustisen Seudun Raviseura ry ei ole vuokraamassa Powerparkin rata-aluetta käyttöönsä, vaan saa sen käyttöönsä veloituksetta ajattelisi, että hankintaa ei tapahdu.

Ministeriöstä on lehtitietojen mukaan tulossa ensi viikolla uusi kirje, jossa tätä asiaa käsitellään. Toivomme kirjeen olevan sisällöltään selkeä ja sellainen, jossa on mainittu selvästi mihin lainkohtiin päätös on perustunut. Lisäksi odotamme Hippokselta selvennystä siitä, kuinka asian käsittely nyt etenee. Aikataulu on todella tiukka, koska asiasta olisi määrä päättää jo 24.6. Päättäjien keskuudessa asioita on jo ennakkokäsitelty ja nyt näyttää siltä, että päätökset on jouduttu tekemään antamatta meille mahdollisuutta selventää avoimeksi jääneitä tulkintoja.

Haluaisimme mahdollisuuden yhteistyön voimalla päästä järjestämään kaikkien aikojen Kuninkuusravit ja ymmärrämme, että uudenlainen tapamme toimia aiheuttaa kipuilua myös asiasta päättävissä tahoissa. Nyt tarvitsisimme hieman yhteistyöhenkeä myös sieltä suunnalta.

Jyri Ahonen
Toiminnanjohtaja
Kaustisen Seudun Raviseura ry

Yhteistyössä

  • Peltoniemi Ja Pojat
  • Speedex
  • Peltisepänliike Nykanen
  • Kaustisen Elementtivalmiste
  • Ravintola Pelimanni
  • Hankkija
  • K-Rauta Kaustinen